Skip to content

ZIMSKA SLUŽBA

zimska sluzba

U ZIMSKOM PERIODU, radimo na čišćenju i rasčišćavanju SNEGA oko objekta koji održavamo pomažući ostalim korisnicima objekta nesmetan rad u svojim daljim aktivnostima.                    Aktivnosti zimske službe se usklađuju sa VREMENSKIM PRILIKAMA pa tako naše ekipe dežuraju i reaguju u slučaju novih padavina 24 časa i rasčišćavaju prostor oko objekta mašinama za sneg, odnosno ljudstvom, a sve u skladu sa potrebama objekta.

Sa profesionalnim uređajima i namenskim posipom preuzećemo za Vas obavezu čišćenja snega kako je to zahtevano važećim komunalnim propisima.  

Za potrebe uklanjanja snega i posipanje soli koristimo TRAKTORE SA RALICAMA, RADNE MAŠINE ZA ČIŠĆENJE SEGA, LOPATE I STRUGAČE ZA LED. 

Oko objekta uklanjamo sneg sa određenih pešačkih staza, trotoara, trga ispred objekta, parkinga, ulaza u zgradu, prilaza garažama i kontejnerima.

Pouzdano čistimo puteve, prilaze i staze u okviru Vašeg objekta od snega i posipamo so i rizlu na svakih četiri do sedam sati od nastanka prvog sloja, a u slučaju dugotrajnih padavina do tri puta dnevno. Osiguraćemo da sneg bude očišćen pre dolaska Vaših zaposlenih na posao ili klijenata u vaš objekat, a savremenom mehanizacijom
učinićemo prohodne saobraćajnice i zone u okviru većih ili manjih poslovnih objekata.

Pored toga, jednom dnevnom vršimo sigurnosne kontrole da li se sneg otapa, otklanjamo led i postavljamo znake upozorenja na trotoaru ako postoji opasnost od lavina ili opadanja ledenica sa krova.

Naša zimska služba ne čisti samo Vaše staze i prilaze, već se brine i o bezbednosti u skladu sa najnovijim propisima i zato je idealno rešenje za Vaše objekte. Uklanjanje snega i leda vrši se tako da se ne zatrpavaju slivnici, a sneg i led se odlažu tako da ne ometaju saobraćaj na kolovozu i prolazu pešaka trotoarom.

zimska sluzba